THEMA

Veiligheid

Veiligheid kan je uitdrukken in cijfers (hoeveel feiten gepleegd worden), maar ook in een veiligheidsgevoel. Daarom moet beleidsmatig gewerkt worden aan het optreden tegen overtredingen, maar ook aan preventie, aan een aangename buurt (vuil op straat) en verkeersveiligheid.

Keuze voor:

 • De politie blijft uiteraard de eerste partner en behoeder van de veiligheid. Maar de politie is uiteraard ook beperkt in middelen en mensen, en heeft ook prioriteiten in het bestrijden van misdaad.
 • Daarom nadenken over het eventueel inschakelen van gemeenschapswachten en BIN (BuurtInformatieNetwerken)
  • Gemeenschapswachten: naast politie eigen gemeentelijke dienst uitbouwen voor toezicht op overlast, fietsdiefstallen, sluikstorten, kleine verkeersinbreuken (vb verkeerd parkeren)
   ⇒ Duidelijke taakverdeling met politie afspreken
   ⇒ Meer permanent op zelfde locatie inzetbaar
  • BIN: betrekken van bewoners om verdachte zaken op te merken
   ⇒ Enkel informatie, geen optreden
   ⇒ Bij voorkeur tijdelijk in geval van bepaalde fenomenen
 • Doordacht gebruik van camera’s
  • Op specifieke locaties, met specifiek doel, bij voorkeur mobiel
   ⇒ Sluikstorten
   ⇒ Plaatsen met vaak avondlijke overlast
   ⇒ Fietsdiefstal
   ⇒ Meer preventief dan daadwerkelijk vatten daders
 • Opvoeding verkeersveiligheid
  • Mensen bewuster maken van belang naleven verkeersregels, kennis van verkeersregels vergroten
   ⇒ Moet uiteraard ook uitmonden in handhavingsbeleid wachten en politie
   ⇒ Bvb gemeentelijke tekstkarren niet enkel gebruiken voor wegenwerken, maar ook bewustwording, resultaat controles, waarschuwen, …
   ⇒ Wel altijd proberen te motiveren en positieve boodschap te brengen, misschien zelfs met humor
 • Inzetten op Smart City toepassingen
  • Kan bijvoorbeeld helpen om variabele snelheden in te voeren
  • Kan helpen om sneller mistoestanden te melden
 • Verhoogde aandacht voor veiligheid mag echter nooit leiden tot heksenjacht, verdere verzuring of ‘big brother’
  • M.a.w. kadering en positieve benadering = essentieel!

 

Bezorg ons jouw feedback!