THEMA

Participatie

De inwoners betrekken bij het beleid is niet alleen evident, maar essentieel om een goed beleid te voeren. Er is immers een enorm reservoir aan kennis en ervaring dat voor het rapen ligt.

Keuze voor:

 • Transparantie en communicatie
  • Is de eerste stap en moet steeds en overal gebeuren
   ⇒ Niet alleen communicatie over resultaat, maar ook over proces, de weg ernaar toe
   ⇒ Ook achtergrond en cijfers
 • Werkgroepen van deskundigen/geïnteresseerden (ad hoc)
  • De kennis en ervaring van inwoners ook gebruiken om mee beleid te bepalen.
  • Dat kan via goed werkende adviesraden zoals Gecoro en JAL
  • Maar niet enkel inspelen op klassieke adviesraden of geformaliseerde inspraakinstrumenten zoals referendum, omdat die vaak dezelfde problemen kennen van representativiteit, formalisme, zoals klassieke politiek.
  • Daarom ad hoc deskundigen en geïnteresseerden bijeen brengen, Cfr. LaMA, cfr energiewerkgroep, cfr werkgroep Egmontsite
   ⇒ Net zoals lange engagementen in vrijwilligerswerk steeds moeilijker is, mensen beter verzamelen rond een bepaald project, tijdelijk engagement
   ⇒ Zorgt voor input voor dat project of beleid, en creëert draagvlak dankzij deze ‘ambassadeurs’
 • Medeverantwoordelijkheid
  • Burger mee verantwoordelijk maken voor beleid/uitvoering beleid, bvb inrichting en onderhoud van openbaar domein
   ⇒ Flexibel mee omgaan (ifv wat buurt bereid is, ifv wat haalbaar is op die plaats, …) + op maat
   ⇒ ‘Contractueel’: afgelijnde opdracht en afgelijnde return; duurtijd zolang beide partijen zich aan afspraken houden.

 

Bezorg ons jouw feedback!