THEMA

Cultuur

Kunst met grote K, de fanfare, de amateurfotograaf, de hobbyschilder, … allemaal cultuur, èn veelvuldig aanwezig in Londerzeel. Bovendien is er nog heel wat potentieel. Wij willen ondersteunen wat er reeds leeft en een impuls geven aan nieuwe initiatieven die onze gemeente nog aangenamer kunnen maken. Wij stellen daarom voor:

 • Tekenacademie
  • De muziekacademie staat garant voor hoogstaand onderwijs op vlak van woord en muziek. Het aanbod op vlak van beeldende kunst is zeer beperkt. Daarom gaan wij voor de oprichting van een tekenacademie, een tekenatelier of een open atelier.
 • Bibliotheek
  • Afdeling in Malderen behouden
  • De vernieuwende initiatieven zoals laserprinting uitbreiden
  • Samenwerking met andere spelers in het Londerzeels cultuurveld
  • Nieuwe locatie in OCMW (zie verder)
 • Kunst in het openbaar domein
  • Veel meer plaats maken voor kunst op pleintjes, ronde punten, in openbare gebouwen, …
  • Hiervoor vooral kijken naar lokaal talent.
 • Definitief beslissen over een polyvalente zaal / cultuurcentrum
  • Moet Londerzeel een cultureel centrum krijgen? Een discussie die al tientallen jaren loopt. Er is honger naar, maar tegelijk is de vrees voor de grote investering, concurrentie met omringende gemeenten en met eigen verenigingen terecht.
  • Zouden we niet beter gaan voor een toegankelijke polyvalente zaal (of zalen)? Een plaats waar toneelverenigingen, muziekensembles, en amateurkunstenaars terecht kunnen voor kleine optredens, repetities, tentoonstellingen en andere culturele events. Wij denken aan:
   ⇒ een vernieuwd Gerard Walschap
   ⇒ het netwerk van bestaande zalen (Concordia, CBS, Forever) inschakelen
   ⇒ Cultuursite academie - OCMW
 • Cultuursite op OCMW-campus
  • Het idee om de verbinding te maken tussen de academie en het leegstaande OCMW-gebouw dringend uitvoeren.
  • Hier kan de bib in gehuisvest worden
  • Hierdoor krijg je extra polyvalente ruimte en wisselwerking academie-bib
  • Op termijn uitbouwen tot een heuse cultuur-campus
 • Cultuuraanbod
  • Wat vandaag al bestaat via de verenigingen blijven we ondersteunen (vrijwilligersloket, subsidies, uitleendienst)
  • Enkel overnemen van verenigingen indien dit wegvalt
  • Zelf aanvullend beleid voeren waar er hiaten zijn:
   ⇒ Meer aandacht voor lokale geschiedenis, erfgoed
   ⇒ Evenementen met ander soort optredens dan SOS Rock, Vlaanderen Zingt, Oogstfeesten, ...  Bvb: klassiek concert, opera, kleine kunsten (cfr kalmkunstfestival van de provincie)
   ⇒ Workshops
   ⇒ Gemeente hoeft niet volledig zelf te organiseren, maar kan verenigingen laten samenwerken onder regie gemeente

 

Bezorg ons jouw feedback!