THEMA

Ruimte en wonen

Vaststelling:  Stijgend aantal inwoners, stijgend aandeel alleenstaanden, stijgend aandeel ouderen, stijgende prijzen, stijgend autoverkeer, stijgend inpalmen van ruimte en tegelijk stijgend geïsoleerd zijn van mensen …

Daarom Keuze voor:

 • Kernverdichting en inbreiding
  • Biedt antwoord op probleem van ruimte, van energie, van mobiliteit, toegankelijkheid voor ouderen, kleiner wonen, sociale contacten
 • Mogelijke maken van en inzetten op nieuwe woonvormen
  • Cohousing, opsplitsen van bestaande woningen naar tweewoonst, zorgwonen, duowonen, tiny houses, …
 • Betaalbaarheid
  • Blijvend inzetten op sociaal wonen
   ⇒ Zorgt voor aanbod voor bepaalde doelgroep (= ook jonge koppels en alleenstaanden, niet alleen ‘armen’)
   ⇒ Bij voldoende groot aanbod drukt het ook mee op prijzen op privémarkt
   ⇒ Met opbrengsten van het gemeentelijk reglement wonen, aangevuld met middelen uit de begroting: eigen grondregie/woonregie voeren via een autonoom gemeentebedrijf.
 • Intergenerationele wijken/buurten, mix van woontypes, mix van functies
  • Steeds zorgen voor mix van verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, alleenstaanden, …)
  • Mix van soorten woningen (sociale woning, penthouse, tiny house, …)
  • Ook handel/horeca en zelfs KMO moeten plaats krijgen in woonbuurt
 • Investeren in aangename en veilige buurten
  • Kernverdichting en inbreiding kunnen alleen maar werken, kunnen alleen maar wonen aangenamer maken als tegelijkertijd ook veel wordt geïnvesteerd in:
   • Openbaar domein, waar mogelijk samen met omwonenden (cfr thema participatie)
   • Voldoende groen
   • Ontmoetingsplaatsen – voor alle leeftijden
   • Speelmogelijkheden kinderen
   • Kwaliteitsvolle architectuur
   • Inzetten op veiligheid (cfr thema veiligheid)
   • Inzetten op ‘propere gemeente’ (cfr thema veiligheid)

 

Bezorg ons jouw feedback!