THEMA

De buurt - gemeenschapsvorming en elkaar vrijwillig ondersteunen

Een van de uitdagingen voor de toekomst is mensen terug dichter bij elkaar brengen. Dat zorgt voor meer sociaal contact, meer gemeenschapsbinding. Mensen worden daar gelukkiger van, zullen elkaar spontaner helpen, vermindert de kans op conflicten, egoïsme en vereenzaming. Dit moet gebeuren in een gemeenschap die mensen kennen, op mensenmaat. Daarom moet voor ons ‘de buurt’ de kern zijn van het beleid.

Keuze voor:

 • Buurt zorgt voor elkaar
  • Mensen helpen elkaar ipv alles door beleid te laten gebeuren
   ⇒ Bvb bij winterprik, eenzaamheid, kinderen naar de hobby’s brengen
  • Coördinatie kan wel deels gebeuren met steun van gemeente (vroeger OCMW), door een handige app, door vrijwilligerscentrale, …
  • Gemeente gaan ook ‘contractjes’ aan met buurt voor onderhoud e.d. (cfr thema participatie)
  • Essentieel is mix van generaties en doelgroepen (cfr thema ruimte en wonen)
  • Wanneer buurt elkaar helpt, kunnen ouderen ook langer in hun (aangepaste) woning blijven (cfr thema sociaal beleid)
  • Een proefproject opzetten met puntensysteem voor vrijwilligers. Enkele jaren proberen, evalueren en dan al of niet behouden.
  • Daarnaast ook belangrijk dat jongeren hun plek vinden in hun wijk; met hen in dialoog gaan.
 • In elke buurt voldoende aangename openbare ontmoetingsruimte
  • Geen onbestemde, vuile hoekjes openbare ruimte meer
  • Alles inrichten met groen, speelruimte, bankjes, kunst (cfr kunst) … uiteraard in overleg met buurt en waar mogelijk onderhouden door buren
  • Indien nodig maatregelen tegen overlast (cfr thema veiligheid)
  • Alles onderling bereikbaar door autovrije verbindingen
 • De buurten ook regelmatig een feel-good boodschap meegeven door grappige tekening, tekst, mensen aanzetten tot gekke dingen (zoals een zebra waar je moet oversteken met een ‘silly walk’)

 

Bezorg ons jouw feedback!