Pro1840

Uitgestoken hand weggeslagen / geweigerd!

De burgemeester en het college hebben de samenwerking tussen meerderheid en oppositie in verband met jongeren en veiligheid opgeblazen. Op de gemeenteraad van januari was op voorstel van Pro1840 unaniem een speciale commissie opgericht met de bedoeling dat meerderheid en oppositie met één stem zouden spreken, gezamenlijk een beleid en maatregelen zouden uitwerken.

Ondanks dit besluit is sindsdien eenzijdig beslist en gecommuniceerd door burgemeester. Maar nog erger, op de gemeenteraad van 18 februari hebben de burgemeester en college er voor gekozen om toch alleen te werken. De raadsleden mogen achteraf enkel al dan niet goedkeuren, meerderheid tegen minderheid. Onze uitgestoken hand is weggeslagen/geweigerd.

Een gemiste kans voor de Londerzeelse politiek en bijzonder jammer voor de inwoners en jongeren van Londerzeel. Wij van Pro1840 zullen onze eigen bevindingen delen en zelf initiatieven nemen. Maar het was mooier geweest als dit gezamenlijk had gekund …

Wat voorafging

Tijdens en na de incidenten met jongeren van de voorbije weken heeft Pro1840 er bewust voor gekozen hierover (voorlopig) niet te communiceren. We wilden immers geen olie op het vuur gooien. We wilden politieke profilering en politieke spelletjes vermijden in zo’n gevoelig dossier.

In de plaats daarvan hadden we op de gemeenteraad van 28 januari voorgesteld om een speciale gemeenteraadscommissie op te richten over deze problematiek, met als doel een gezamenlijk beleid uit te werken. Meerderheid en oppositie zouden samen de situatie analyseren, een plan van aanpak afspreken en een hele reeks maatregelen voorbereiden, met aandacht voor slachtoffers èn jeugdwelzijn, gericht op korte èn lange termijn. De ambitie was om paal en perk te stellen aan dit soort incidenten, zonder dè jongere te stigmatiseren of te viseren, maar integendeel te werken aan hun welbevinden.

Zo zou ‘de politiek’ uitzonderlijk met één stem kunnen spreken.

Dit voorstel werd unaniem en met zelfs enig enthousiasme goedgekeurd op deze gemeenteraad van januari.

Eenzijdige beslissingen en communicatie van burgemeester

Sindsdien zijn er heel wat dingen gebeurd waar wij niet achter stonden en niet blij mee waren.

 • Er zijn eenzijdige (volgens ons overdreven) maatregelen genomen zonder terug te koppelen, zoals de grote politie-actie in de buurt van bib-Colruyt-Aldi op 31 januari.
 • We hadden op gemeenteraad van januari afgesproken dat we over de oprichting van de commissie gezamenlijk zouden communiceren. We hebben daarvoor meegeschreven aan een persbericht van meerderheid en oppositie samen. Ondanks een akkoord is dan achter onze rug een andere versie naar de pers gestuurd waarin bovendien enkel de burgemeester werd geciteerd. De burgemeester heeft verder ook eenzijdig gecommuniceerd over het oprichten van de commissie, waaruit ze liet uitschijnen dat zij deze commissie had bijeen geroepen.
 • De communicatie van de burgemeester focuste enkel op het repressieve luik, terwijl de in de gemeenteraad goedgekeurde tekst duidelijk het preventieve en jeugdwelzijn evenwaardig aan bod kwamen.
 • De eerste bijeenkomst van de gemeenteraadscommissie werd bijna een flop, omdat het college niet akkoord ging met de afgesproken werkwijze: burgemeester en college weigerden om de experten en getuigenissen te delen, om samen een plan te maken. Zij wilden op de klassieke manier te werk gaan: zij maken een tekst en dan wordt het ter goedkeuring voorgelegd, meerderheid tegen minderheid. Terwijl wij samen aan de slag wilden; zo was het ook goedgekeurd op de gemeenteraad. Uiteindelijk ging de meerderheid hierover nog eens nadenken. (zie tekst onderaan over de eerste bijeenkomst van de commissie)
 • De burgemeester heeft eenzijdig gecommuniceerd over de mogelijke verlaging van de leeftijd van de GAS-boetes, terwijl wij in de commissie duidelijk hadden gesteld dat we dit als enige maatregel op dit moment een verkeerd signaal vinden – geen omkadering, geen alternatieven, eenzijdig repressief. Bovendien moest het voorstel nog op de gemeenteraad komen.

Commissie zonder nut – samenwerking opgeblazen

Steeds hebben wij hierop niet publiekelijk gereageerd, omdat we nog altijd hoopten dat we gezamenlijk aan de slag konden, omdat we de kansen op een èchte samenwerking niet wilden hypothekeren van onze kant. Er was immers nog een bijeenkomst van de laatste kans: na de gemeenteraad van februari zouden we terug samenzitten om een werkwijze af te spreken.

Na de gemeenteraad van 18 februari hebben we gevraagd hoe we konden verder gaan. Spijtig genoeg is onze uitgestoken hand botweg geweigerd. De burgemeester en de meerderheid hebben er voor gekozen om niet gezamenlijk aan de slag te gaan. Zij gaan de info en experten niet delen met de gemeenteraadsleden, ze gaan een eigen plan uitwerken. Daar ‘mogen’ wij dan achteraf op reageren. Weg gezamenlijk initiatief, weg krachtig eensgezind signaal vanuit de politiek. Dat is niet alleen ontgoochelend voor de politiek in het algemeen, maar bijzonder jammer voor de inwoners van Londerzeel die geconfronteerd zijn met de incidenten en voor de jongeren in het bijzonder.

Pro1840 zal zelf initiatief nemen

Met Pro1840 zullen we nu de informatie die we verzameld hebben zelf delen met de bevolking en de voorstellen die we uitwerken zelf voorleggen aan de gemeenteraad. We zullen zelf initiatieven nemen en activiteiten organiseren. We zijn daar klaar voor. Maar het was mooier geweest als dit gezamenlijk had gekund …

Onze kijk op de coalitievorming.

Beste vrienden van Pro, misschien vroegen jullie je af of we nog in bed lagen met verkiezingskoorts, of dat we al in winterslaap gegaan waren na de inspanningen van de voorbij weken J Neen hoor, maar nadat we onze kiezers bedankt hadden, hebben we bewust wat radiostilte bewaard. Hier kan je lezen waarom.

Positieve samenwerking over partijgrenzen en openheid waren twee belangrijke verkiezingsbeloften van Pro1840. Om de mogelijke samenwerking (eerste belofte) alle kansen te geven, hebben we tot nu toe geen commentaar gegeven op de coalitievorming. Maar gezien de christendemocratische coalitie (LWD, CD&V en Groen) intussen definitief is, is het tijd om onze tweede belofte (openheid) na te komen. Daarom zetten we graag de feiten op een rij waar wij vanaf zondagmiddag 14 oktober bij betrokken waren.

 • Zondag 14/10 rond 16u: telefoon van LWD met de vraag of we bereid waren om elkaar eventueel later op de dag te zien, waar we bevestigend hebben op geantwoord.
  Daar is geen vervolg op gekomen.
 • Zondagavond 14/10 rond 18u: Contact met N-VA (om te horen of wij al iets wisten), en zelf contact genomen met CD&V en Groen. Deze twee gaven een gelijkaardig antwoord: ze wilden telling afwachten.
 • Zondagavond 14/10 rond 20u: de telling was duidelijk niet afgewacht – bericht dat coalitie getekend was.
 • Zondagnacht 14/10 0u30: Bericht van Groen dat 13 zetels zeer krap is en dat we nog moesten wachten.
 • Dinsdagmiddag 16 oktober: vraag LWD om elkaar te zien.
 • Dinsdag 16/10, 18u45 afspraak. Voorstel van LWD dat Pro1840 zou toetreden tot de coalitie en dat wij voorzitter gemeenteraad zouden krijgen.
 • Woensdag 17/10: bijeenkomst Pro1840. Beslist om niet op het voorstel in te gaan. De redenen hiervoor waren:
  Omdat we niet van in het begin betrokken zijn en mathematisch niet nodig zijn, vreesden we om te eindigen als vijfde wiel aan de wagen. We hebben ook geen garantie op inhoud. Uit de vergelijking van onze programma’s en zoals gebleken in de debatten zijn er raakpunten, maar toch ook wel enkele belangrijke verschillen. Om dat eventueel te kunnen overbruggen, is het essentieel dat we op alle beslissingen kunnen wegen.  Maar in het voorstel is dat niet zo. Als voorzitter van de gemeenteraad heb je wel zicht op de dossiers die in de raad komen, maar zit je niet mee aan tafel als de dossiers beslist worden (in het college). Bovendien komen 70-80% van de beslissingen niet eens in de raad aan bod, maar enkel in het college.Kortom, het voorstel gaf onvoldoende garanties dat we een meerwaarde kunnen zijn. En er bij horen om er bij te horen is nooit de doelstelling geweest van Pro1840.
 • Donderdag 18/10: ons antwoord bezorgd aan LWD via telefoon (voicemail) en daarna ook via mail. We hebben het ook gemaild naar Groen en CD&V. Van niemand hebben we tot op vandaag daar een reactie op gekregen.
Conclusie

Ook al waren wij zoals vele Londerzelenaren gechoqueerd door de manier waarop alles verlopen is, ook al hadden we weinig geloof dat deze christendemocratische coalitie een toekomstgericht, progressief beleid zou kunnen voeren, hebben we toch steeds de deur open gehouden in het belang van onze gemeente. Maar sindsdien is geen enkel hoopvol signaal gegeven. En omdat de geruchten blijven circuleren dat wij toch nog zouden deelnemen, willen we met deze communicatie duidelijk maken dat dit voor ons geen optie meer is.
Maar onze beloftes blijven natuurlijk ook nu gelden. We zullen dus de volgende 6 jaar in de gemeenteraad de voorstellen beoordelen op hun inhoud, we zullen een constructieve en positieve oppositie voeren, en hierover in alle openheid blijven communiceren.

Moussi: “Iedereen verdient een kans.”

Moijesuisappelle MoussiDe eerste gedachten die bij mij opkomen als ik denk aan politiek zijn “Beik,… ugh….politiek….een ver-van-mijn-bed-show…”. Begrijpelijk dat ik dus een beetje sceptisch was als Pro140 aan mij kwam vragen om toch een keertje te komen luisteren naar hun ideeën en hersenspinsels. Aangezien ik alles en iedereen een kans wil geven, stemde ik hierin toe.

Het 1ste gesprek bracht me wel meteen aan het denken en na een paar slapeloze nachten wist ik het zeker “In deze groep, met deze visie, in deze positieve vibe kan ik me volledig in terug vinden!”

We zijn nu een paar maanden verder en over het hele 1840-grondgebied zie ik affiches verschijnen met mijn foto erop. Het is even wennen maar ik ben fier te zeggen dat ik met een gerust hart en een positieve blik vooruit kan kijken naar een beter en mooier Londerzeel, in en met een team waar hard gewerkt wordt aan dàt Londerzeel.

Het Pro1840 team heeft een enthousiasme dat ik enorm bewonder en heeft een motivatie waar iedereen jaloers op kan zijn! Met het doorzettingsvermogen van een enorme motor maakt dat ook ik Pro1840 ben. Waarom u (nog) niet?!

Stéphane Erb: “Een logische voortzetting!”

Stéphane ErbHet is in de Elzas dat ik opgroeide en ik leefde er tot mijn 26 jaar.
In 1987 ben ik hier komen wonen, om samen te leven met Hilde die ik 5 jaar eerder leerde kennen in het zuiden van Frankrijk.
Dankzij haar tante zijn wij in Londerzeel terecht gekomen en ik was direct verkocht voor deze mooie plek.

Mijn prioriteit was om de taal te leren om te kunnen communiceren met mijn tweede familie, mijn nieuwe vrienden, mijn buren, …. Hilde, docent aan een Nederlandstalige school in Brussel heeft me veel geholpen.

Dan komt onze droom uit, onze dochter Manon. Het is Manon, die me later inschrijft voor de notenleer bij CBS en daarna kies ik als instrument saxofoon. Vandaag breng ik het meeste van mijn vrije tijd door bij CBS.

Sindsdien is mijn betrokkenheid bij het gemeenschapsleven groter geworden. Dit is een belangrijke manier om mijn verlangen naar delen en bijdragen te bevredigen. Ik had mooie ontmoetingen met geweldige mensen, net zo toegewijd en gemotiveerd als ik.

Dit is ook het geval bij deze laatste ontmoeting met Pro1840. Een ontmoeting met toegewijde en gemotiveerde mensen rond een sociaal project. Een project dat zich zorgen maakt over de toekomst van onze gemeente. Mensen die dezelfde visie delen, rekening houdend met iedereen. Mensen met enthousiasme, ambitie, optimisme en realisme. Als enthousiasteling ben ik verheugd mij te kunnen aansluiten bij dit fantastisch team.
Het is voor mij een logische voortzetting van mijn reis door het leven.

Yoeri Conickx: “Met goesting!”

Yoeri ConickxAls je me een jaar geleden gezegd dat ik op 14 oktober op een lijst zou staan, ik had eens goed gelachen en je op een pintje getrakteerd (een gemiste kans, denk daar maar eens over na ?). Maar van een eerste gesprek komt er een tweede, een derde … 
Je hoort van verschillende mensen waar je respect voor hebt dat ze er ook over aan het nadenken zijn, en plots hoor je jezelf zeggen; “Ja, ik doe mee.”

Wat dan mijn grootste motivatie was? De goesting! De goesting om er in te vliegen samen met een groep mensen die allemaal klaar staan om bergen te verzetten, bruggen te bouwen, grootse dingen te realiseren, die zich allemaal willen smijten om een gezamenlijk doel te bereiken.

Het deed me weer even denken aan de dagen dat ik in het bestuur zat van JH Onder De Toren (ODT of Den Toren voor de vrienden) en we met een groep jongeren met veel goesting (nee, niet die goesting) ongelooflijk zotte dingen hebben gerealiseerd. We stonden er op dat moment misschien niet bij stil, maar wij hebben geschiedenis geschreven. Van het soort die je helaas of misschien maar best niet in boeken zal terugvinden, maar die in meerdere harten en geheugens gegrift staat en die te pas en te onpas naar boven komt op nostalgische momenten die beginnen met “Weet ge nog toen in den Toren …”.

Die goesting had ik ondertussen ook al teruggevonden bij de ouderraad van de kleuter- en lagere school van ‘de Virgo’ en bij Design is Dead, het bedrijf waar ik sinds maart werk. En nu dus ook bij Pro1840!

Met die goesting gaan we vanaf 2019 hoe dan ook iets doen! Wacht maar af!

Over ‘braaf’ zijn

good or bad

Terwijl we evenementen aandoen, worden we aangesproken over onze ‘campagne’.  Dank daarvoor, zo weten we waar onze werkpunten liggen.  Men vraagt waarom we niet ‘harder’ of ‘agressiever’ uit de hoek komen/reageren. Wel, voor ons is dit een pluim, want we komen over hoe we ons wilden profileren.  Niemand van ons staat te trappelen om aanvallender te werk te gaan.  Toen we Pro1840 opstartten, werden er lijnen uitgezet die ons overtuigd hebben mee te doen. Niemand wou in een project stappen wiens campagne eruit bestaat anderen neer te sabelen.

Beslissingen voor onze gemeente worden nooit door slechts 1 partij of persoon genomen en dus is er een gedeelde verantwoordelijkheid.  Wij begrijpen/geloven dat onze lokale politici mensen zijn met de beste bedoelingen voor onze gemeente.  Dit kan naïef overkomen, maar wat bereik je met negativisme en cynisme? Positivisme is net onze sterkte.  Na 14 oktober zal men toch samen moeten werken, als team.
Vóór Londerzeel, Malderen, Steenhuffel en Sint-Jozef.

Kriebelt het dan niet als we een slag onder de gordel krijgen, als we uitgedaagd worden met ‘fake news’? Tuurlijk wel.  Wij zijn ook maar mensen, maar die kwaadheid gaat snel liggen.  Wat is het makkelijkste? Reageren of eens diep ademen en afvragen of kritiek terecht is?  Wij kiezen voor de moeilijkste weg: of negeren of onderbouwd, neutraal en objectief weerleggen.  Wij hebben de waarheid niet in pacht en beseffen dat we met terechte kritiek iets kunnen doen.  Indien onterecht?  Dan ademen we eens goed in en uit en laten het van ons glijden “like water from a duck”.  Eerlijk duurt voor ons echt het langst.  We kiezen er bewust voor om onze energie te steken in positieve zaken.  Ons ego is ondergeschikt. Maar we weten wel héél goed wat we willen.  Dit ís onze identiteit.  PRO 1840! it’s all in the name.

Dus ja, wij houden ons aan de afgesproken regels in verband met affichage en plaatsen geen borden waar verenigingen dat ook niet mogen doen.  Ook zetten we niets op eigendom van nietsvermoedende dorpsgenoten en we houden ons aan de wet door niet aan sponsoring te doen of gadgets uit te delen.  We kunnen het spel anders spelen, maar dit gaat in tegen onze waarden. Onze waarden zijn ons hoogste goed. Geloofwaardigheid kan je niet ‘kopen’.

Trouwens, sinds wanneer is braaf zijn iets slecht geworden?

Neneh Moyson: “Passie is de motor achter alles.”

Hallo! Mijn naam is Neneh, ik heb een groot hart voor mensen en dieren, vegetarisch eten, milieu, klassieke muziek en chiro Malderen.

Ik wil iets betekenen voor de wereld. Zo sta ik in het leven. Ik wil opkomen voor het milieu, en dit wil ik in eerste plaats waarmaken in mijn eigen gemeente, maar hoop hier nog zo-veel verder in te kunnen gaan.

Sinds september 2017 studeer ik communicatiemanagement aan de Arteveldehogeschool. Ik denk dat ik mijn roeping daar wel gevonden heb.
Communiceren met en luisteren naar elkaar is van het allergrootste belang.
De jeugd is de toekomst voor elke gemeente, buurt of wijk. Daarom wil ik graag voor hen een aanspreekpunt zijn voor vragen en wensen, zodat we samen van Londerzeel iets fenomenaals kunnen maken, waar iedereen recht op heeft, jong en oud!

Ik woon al 18 jaar in ons gezellig 1840-dorpje, en engageer me er met plezier voor. Gemeentepolitiek heeft recht op een jonge stem en met Pro1840 kan ik iets betekenen voor de jeugd, jeugdbewegingen, jong muzikaal of ander talent. Ambitieus en vastberaden ga ik voor een (nog) mooier Londerzeel!

Inge Janssens: “Tijd voor een nieuwe uitdaging…”

Als moeder van 3 prachtige kinderen, en met een man die door zijn internationale job veel van het thuisfront heeft moeten missen, heb ik in het verleden nooit veel tijd over gehad om me met politiek bezig te houden.

We waren met ons gezin wel altijd actief bezig in onze onmiddellijke omgeving. Vooral dan met de brede activiteitenwaaier van onze kinderen.
Zo hadden we het voorrecht, om 4 jaar lang, de Malderse Chirojeugd van (lekker!) eten te voorzien op hun kamp, mochten we meehelpen aan jaarlijkse turnfeesten, talrijke dans en balletvoorstellingen, voetbaltornooien,…

Nu Sanne, Josse en Sien (bijna) op hun eigen benen staan, komt er naast mijn full-time job als zelfstandig interieur vormgeefster toch wel een beetje tijd vrij …
Tijd voor een nieuwe uitdaging!

Toen ik de eerste keer naar de samenkomst van Pro1840. ging, wist ik niet wat er gebeurde …
Ik was ongelooflijk aangenaam verrast!!
Ik zag hier een groep mensen, die elk met hun eigen visie en verwachting, eigenlijk één ding opvallend gemeen hadden…
Elke persoon daar aanwezig had hetzelfde aanstekelijke, positieve enthousiasme om er samen iets moois van te maken!
Dat voelde zo warm, dat ik eerlijk gezegd, direct overtuigd kon beslissen: hier doe ik graag aan mee, hier wil graag bij aansluiten!

Mijn stem hebben jullie alvast allemaal! Ik ben Pro1840!

Glenn Croughs: “Londerzeel wint de verkiezingen”

Enkele vrienden hebben me gevraagd om mijn gedacht neer te schrijven over Pro1840. ‘t Zijn goeie vrienden dus doe ik dat met veel plezier, ondanks mijn lichte aversie van (en bijgevolg matige interesse voor) politiek. Die vrienden hebben me trouwens sterk verrast met hun keuze om een politieke lijst te vervoegen. Niet dat dit iets nieuws zegt over hen, ik ken ze goed genoeg en al langer dan vandaag kijk ik op naar deze erg interessante, getalenteerde en sympathieke mensen. Maar zij in de politiek?! Dat zegt dan toch vooral iets over Pro1840. Er is duidelijk iets bijzonders aan dit team mensen: zo veel zin om hun interessante visies, expertise en ervaring te delen, om van elkaar te leren, om elkaar te leren kennen en om samen te werken met iedereen. Gedreven door de liefde voor Londerzeel … en door positivisme, dat wat deze heterogene groep zo sterk maakt. Ik zie een apolitieke beweging die een verschil kan maken, gewoon, door er te zijn, niet noodzakelijk door stemmen te halen.

Men heeft me gevraagd om mijn gedacht neer te pennen, niet om reclame te maken, dus hier gaan we: op 14/10 kleur ik Pro1840 en ik kan iedereen aanraden om hetzelfde te doen. Mijn stem gaat trouwens naar Yoeri Conickx! Olé! Voilà, dat is er ook uit. Maar ik wil jullie even graag aanmoedigen om voluit voor Jorge van Groen en Gert van N-VA te gaan. Of wacht! Ook bij LWD en CD&V zitten vrouwen en mannen waar je volgens mij iedereen in Londerzeel een mooie gunst mee doet… Wat ik nog wel graag kwijt wil over Pro1840 is het volgende: deze nieuwe lichting is gemaakt om mensen dichter bij elkaar te brengen en bruggen te bouwen. Wat er ook beslist wordt op 14 oktober, met deze aanwinst heeft Londerzeel de verkiezingen nu al gewonnen.

Iedereen bij CD&V, Groen, LWD, N-VA en Pro1840: bedankt voor jullie engagement naar onze gemeente en geniet van de ongetwijfeld leuke samenwerking.

Misschien komt het toch nog goed met die aversie, stel je voor.

Inge De Meuter: “Open en respectvol voor Londerzeel.”

Ik woon al jaren in Londerzeel en interesseer me ook al jaren in politiek. Tot nu bleef mijn engagement steeds beperkt tot (gevraagd of ongevraagd) mijn mening geven. Ook al werd de vraag verschillende keren door verschillende mensen gesteld, nooit heb ik me echt geroepen gevoeld om de stap te zetten naar de actieve politiek.

Toen deze zomer de vraag kwam van Pro1840 was mijn eerste reactie dan ook eerder een “neen dank u”. Tot ik besefte dat het misschien eens tijd werd om toch eens “uit mijn pijp te komen”. Er werd mij ook zeer duidelijk gemaakt dat een engagement kon ingevuld worden naar eigen kunnen en willen.

Ik ben dan met een klein hartje in het verhaal gestapt en eens gaan luisteren naar waar deze beweging juist voor stond en hoe ze het dachten in te vullen.
Groot was mijn verbazing toen ik merkte dat er ook zeer open en respectvol aan politiek kon gedaan worden.

Een zeer plezante, enthousiaste groep mensen die net als ik het beste willen voor Londerzeel. Dus ik vond hier zielsverwanten, niet alleen qua inhoud maar ook qua stijl.

Mijn engagement groeit nog elke dag en ik ben zeer blij en trots om deel te kunnen uitmaken van dit verhaal.