THEMA

Mobiliteit

De mens is nog nooit zo mobiel geweest als vandaag, en tegelijkertijd heeft de mobiliteit nog nooit voor zo voor problemen gezorgd als vandaag: files, fijn stof, steeds minder ruimte over. Dat heeft uiteraard alles te maken met de keuze voor de auto. Het grootste deel van de verplaatsingen gebeurt met de auto en het autobezit blijft elk jaar stijgen. De auto is vaak onmisbaar… maar niet altijd, zeker niet bij kleine verplaatsingen. Daarom moet ook in Londerzeel zwaar ingezet worden op alternatieven.

Keuze voor:

 • Maximaal inzetten op de fiets
  • Blijven investeren in trage wegen
  • Blijven investeren in fietspaden
  • Doelstelling voor 2 bovenstaande
   ⇒ Elke straat in Londerzeel moet op termijn een even kort veilig traject hebben voor fietsers. Dat kunnen fietspaden zijn, zone 30, trage wegen
   ⇒ Trage wegen die functioneel alternatief zijn moeten uitgevoerd worden in degelijke materiaal (ternair zand)
   ⇒ Uiteraard moet er ook aandacht zijn aan recreatieve trage wegen; maar deze worden in tweede instantie aangepakt en krijgen andere uitrusting
  • Inzetten op educatie; ook fietsers moeten zich uiteraard aan verkeersreglementen houden
  • Voorzieningen om elektrische fietsen op te laden
  • Meer fietsenstallingen + fietsbeugels (1 à2) overal in het straatbeeld, zoals je nu ook overal parkeerplaatsen hebt voor de auto
  • Systeem van deelfietsen
  • Uitleendienst voor kinderfietsen
 • Dorp(en?) op termijn verkeersarm
  • Stappenplan / kan vandaag niet op 1-2 ingevoerd worden
  • Moet wel streefdoel zijn op termijn
  • Intussen dorp fietsvriendelijker en voetgangersvriendelijker maken
   ⇒ Straten aanpassen
   ⇒ Plaats voor fiets op de weg en op de parkeerplaats (cfr zie boven)
   ⇒ Voorrang voor fietsers
   ⇒ Fietsdiefstal tegengaan (cfr zie thema veiligheid)
   ⇒ Mooie, brede voetpaden
  • Intussen werken aan extra parking langsheen de rand van het dorp
   ⇒ Alternatief transport voorzien van aan de parking tot in het dorp
   ⇒ Systeem van gratis deelfietsen
 • Evolueren van autobezit naar autogebruik
  • Minder inname van ruimte door auto’s die maar beperkte tijd per dag gebruikt worden
  • Iedereen moet kunnen gebruik maken van auto indien nodig -> auto wordt soort dienstverlening
  • Inzet op autodeelsystemen
  • Inzet op en promotie van alternatieve vormen: DAV, taxi, belbus ikv vervoersregio, …
 • Bewustwording
  • Iedereen zou zich voor elke verplaatsing bewust moeten afvragen welk vervoersmiddel voor die verplaatsing het meest geschikt is.

 

Bezorg ons jouw feedback!