THEMA

Klimaat

Werken aan het klimaat op lokaal vlak is in de eerste plaats beseffen dat het altijd onvoldoende zal zijn. Ten eerste omdat de lokale impact altijd zeer klein zal zijn als er globaal geen maatregelen genomen worden. Ten tweede omdat het klimaat zo al omvattend is, zo fundamenteel, dat er zoveel mee gemoeid is, waar in een programma niet kan op ingegaan worden. Dat betekent echter niet dat er niets of weinig kan gebeuren, maar dat best prioriteiten gemaakt worden. Zo is in de voorbije legislatuur de burgemeesterconvenant en een energienota unaniem goedgekeurd. De prioriteiten die daarin gelegd zijn (zoals werken aan energie) moeten gevolgd worden, gezien hier akkoord over is bij alle partijen.

Voor ons is het essentieel dat de keuzes en beleidslijnen van de burgemeesterconvenant en de energienota uitgevoerd worden.

Specifiek voor energie

Keuze voor (enkele voorbeelden):

 • Zonnepanelen op publieke plaatsen
  • Gebouwen (voor zover nog niet via EPC), maar ook overdekken van parkings (cfr Zwembad, Heldenplein, …),overdekte marktplaats?, …
 • Inzetten op proefprojecten, meewerken aan experimenten
  • Bvb windtorens, warmtenetten via coöperatie, waterkracht, …
 • Streven naar eigen energievoorziening
  • Cfr bovenstaande, maar ook via coöperatie zelf eigenaar worden van energieopwekking
 • Wijkwerking om energieverbruik te laten dalen
 • Specifieke ondersteuning voor het energiezuiniger maken van woningen van gezinnen die financiële middelen hier niet voor hebben.
 • Uiteraard zijn inbreiding en kernversterking hierin essentieel (cfr thema ruimte en wonen)

Specifiek voor groen/natuur

Keuze voor:

 • Extra bos
  • Een ‘groen’ RUP opstellen, om ruimte voor bossen vast te leggen
  • Terug zelf aankoop en inplant (al dan niet via Natuurpunt)
 • Meer groen in straatbeeld
  • Niet alleen bomen, maar kan ook andere invulling krijgen
  • Ook verkeersinrichting komt hiervoor in aanmerking: ronde punten, verkeersremmers, aanduiding zones 30 ->bijvoorbeeld een stuk straat onderbreken door een groene zone.
 • Overstromingsgebieden omvormen tot wandelgebieden
  • Vb: Brusselsestraat tussen Molenbeek en advocaat Pauwels
 • Voortdurend bedacht zijn op kansen om extra overstromingsgebieden, wandelgebieden, open ruimte te creëren

 

Bezorg ons jouw feedback!