THEMA

Sociaal beleid en onderwijs

Sociaal beleid moet een rode draad zijn doorheen alle beslissingen die een gemeente neemt: sociale woningen bij woonbeleid, isoleren van kleine huizen in energiebeleid, buurtwerking, gelijke kansen via het onderwijs, …
Daarnaast geeft het  OCMW specifiek ondersteuning voor mensen die het moeilijk hebben (leefloon, schuldbemiddeling).

Keuze voor:

 • Buurtwerking (cfr thema de buurt)
 • Intussen moet gemeente wel stevig inzetten op extra zorg voor zwaarhulpbehoevenden
 • Oudere mensen moeten geholpen worden en gestimuleerd worden om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen, weliswaar in een aangepaste woning of serviceflat.
  • Ideaalsituatie: zodra zekere leeftijd bereikt is, kinderen huis uit, geen kleine kleinkinderen meer, verhuizen naar een serviceflat of aangepast huis in kern van het dorp (met alles bij de hand), zodat je daar zo lang mogelijk kan blijven. Groter huis komt dan op de markt voor jonge gezinnen.
 • De reeds gestarte werking van praatgroepen met jongeren (die het moeilijk hebben) aanhouden en uitbreiden.
 • Opvoedingsondersteuning
  • Jonge ouders weten niet altijd goed hoe ze sommige problemen moeten aanpakken, ontbreken bevestiging dat ze het goed doen, …
  • Daarom een Huis van het Kind oprichten
   ⇒ Een eerste stap kan zijn hen samen te brengen met andere ouders, zodat ze van elkaar kunnen leren.
   ⇒ Beginnen met praatgroepen, al dan niet onder begeleiding van maatschappelijk werker, desgevallend aanvullen met lezingen door experten,
   ⇒ uitleenmateriaal, pamperbank
   ⇒ individuele begeleiding
  • Kinderarmoede aanpakken
 • Flankerend onderwijsbeleid
  ⇒ geen enkel kind zou om reden van achterstand of financiën een schoolactiviteit mogen missen
  ⇒ extra middelen voor opvang anderstaligen
  ⇒ extra middelen voor zorguren
 • Scholen integreren in omgeving
  • Scholen die leegstaan, renderen niet
  • Uitbreiding mogelijk indien nodig (cfr Centrumschool: verdieping mogelijk)
  • Vrijwilligers inschakelen in school (cfr Centrumschool bij begeleiding anderstaligen)
 • Anderstaligen, andere culturen integreren
  • Met elkaar in contact brengen
  • Verder zetten initiatieven zoals babbeltafels
  • Actie naar handelaars om NL te laten oefenen

 

Bezorg ons jouw feedback!