Pro1840

Onze kijk op de coalitievorming.

Beste vrienden van Pro, misschien vroegen jullie je af of we nog in bed lagen met verkiezingskoorts, of dat we al in winterslaap gegaan waren na de inspanningen van de voorbij weken J Neen hoor, maar nadat we onze kiezers bedankt hadden, hebben we bewust wat radiostilte bewaard. Hier kan je lezen waarom.

Positieve samenwerking over partijgrenzen en openheid waren twee belangrijke verkiezingsbeloften van Pro1840. Om de mogelijke samenwerking (eerste belofte) alle kansen te geven, hebben we tot nu toe geen commentaar gegeven op de coalitievorming. Maar gezien de christendemocratische coalitie (LWD, CD&V en Groen) intussen definitief is, is het tijd om onze tweede belofte (openheid) na te komen. Daarom zetten we graag de feiten op een rij waar wij vanaf zondagmiddag 14 oktober bij betrokken waren.

 • Zondag 14/10 rond 16u: telefoon van LWD met de vraag of we bereid waren om elkaar eventueel later op de dag te zien, waar we bevestigend hebben op geantwoord.
  Daar is geen vervolg op gekomen.
 • Zondagavond 14/10 rond 18u: Contact met N-VA (om te horen of wij al iets wisten), en zelf contact genomen met CD&V en Groen. Deze twee gaven een gelijkaardig antwoord: ze wilden telling afwachten.
 • Zondagavond 14/10 rond 20u: de telling was duidelijk niet afgewacht – bericht dat coalitie getekend was.
 • Zondagnacht 14/10 0u30: Bericht van Groen dat 13 zetels zeer krap is en dat we nog moesten wachten.
 • Dinsdagmiddag 16 oktober: vraag LWD om elkaar te zien.
 • Dinsdag 16/10, 18u45 afspraak. Voorstel van LWD dat Pro1840 zou toetreden tot de coalitie en dat wij voorzitter gemeenteraad zouden krijgen.
 • Woensdag 17/10: bijeenkomst Pro1840. Beslist om niet op het voorstel in te gaan. De redenen hiervoor waren:
  Omdat we niet van in het begin betrokken zijn en mathematisch niet nodig zijn, vreesden we om te eindigen als vijfde wiel aan de wagen. We hebben ook geen garantie op inhoud. Uit de vergelijking van onze programma’s en zoals gebleken in de debatten zijn er raakpunten, maar toch ook wel enkele belangrijke verschillen. Om dat eventueel te kunnen overbruggen, is het essentieel dat we op alle beslissingen kunnen wegen.  Maar in het voorstel is dat niet zo. Als voorzitter van de gemeenteraad heb je wel zicht op de dossiers die in de raad komen, maar zit je niet mee aan tafel als de dossiers beslist worden (in het college). Bovendien komen 70-80% van de beslissingen niet eens in de raad aan bod, maar enkel in het college.Kortom, het voorstel gaf onvoldoende garanties dat we een meerwaarde kunnen zijn. En er bij horen om er bij te horen is nooit de doelstelling geweest van Pro1840.
 • Donderdag 18/10: ons antwoord bezorgd aan LWD via telefoon (voicemail) en daarna ook via mail. We hebben het ook gemaild naar Groen en CD&V. Van niemand hebben we tot op vandaag daar een reactie op gekregen.
Conclusie

Ook al waren wij zoals vele Londerzelenaren gechoqueerd door de manier waarop alles verlopen is, ook al hadden we weinig geloof dat deze christendemocratische coalitie een toekomstgericht, progressief beleid zou kunnen voeren, hebben we toch steeds de deur open gehouden in het belang van onze gemeente. Maar sindsdien is geen enkel hoopvol signaal gegeven. En omdat de geruchten blijven circuleren dat wij toch nog zouden deelnemen, willen we met deze communicatie duidelijk maken dat dit voor ons geen optie meer is.
Maar onze beloftes blijven natuurlijk ook nu gelden. We zullen dus de volgende 6 jaar in de gemeenteraad de voorstellen beoordelen op hun inhoud, we zullen een constructieve en positieve oppositie voeren, en hierover in alle openheid blijven communiceren.

Over ‘braaf’ zijn

good or bad

Terwijl we evenementen aandoen, worden we aangesproken over onze ‘campagne’.  Dank daarvoor, zo weten we waar onze werkpunten liggen.  Men vraagt waarom we niet ‘harder’ of ‘agressiever’ uit de hoek komen/reageren. Wel, voor ons is dit een pluim, want we komen over hoe we ons wilden profileren.  Niemand van ons staat te trappelen om aanvallender te werk te gaan.  Toen we Pro1840 opstartten, werden er lijnen uitgezet die ons overtuigd hebben mee te doen. Niemand wou in een project stappen wiens campagne eruit bestaat anderen neer te sabelen.

Beslissingen voor onze gemeente worden nooit door slechts 1 partij of persoon genomen en dus is er een gedeelde verantwoordelijkheid.  Wij begrijpen/geloven dat onze lokale politici mensen zijn met de beste bedoelingen voor onze gemeente.  Dit kan naïef overkomen, maar wat bereik je met negativisme en cynisme? Positivisme is net onze sterkte.  Na 14 oktober zal men toch samen moeten werken, als team.
Vóór Londerzeel, Malderen, Steenhuffel en Sint-Jozef.

Kriebelt het dan niet als we een slag onder de gordel krijgen, als we uitgedaagd worden met ‘fake news’? Tuurlijk wel.  Wij zijn ook maar mensen, maar die kwaadheid gaat snel liggen.  Wat is het makkelijkste? Reageren of eens diep ademen en afvragen of kritiek terecht is?  Wij kiezen voor de moeilijkste weg: of negeren of onderbouwd, neutraal en objectief weerleggen.  Wij hebben de waarheid niet in pacht en beseffen dat we met terechte kritiek iets kunnen doen.  Indien onterecht?  Dan ademen we eens goed in en uit en laten het van ons glijden “like water from a duck”.  Eerlijk duurt voor ons echt het langst.  We kiezen er bewust voor om onze energie te steken in positieve zaken.  Ons ego is ondergeschikt. Maar we weten wel héél goed wat we willen.  Dit ís onze identiteit.  PRO 1840! it’s all in the name.

Dus ja, wij houden ons aan de afgesproken regels in verband met affichage en plaatsen geen borden waar verenigingen dat ook niet mogen doen.  Ook zetten we niets op eigendom van nietsvermoedende dorpsgenoten en we houden ons aan de wet door niet aan sponsoring te doen of gadgets uit te delen.  We kunnen het spel anders spelen, maar dit gaat in tegen onze waarden. Onze waarden zijn ons hoogste goed. Geloofwaardigheid kan je niet ‘kopen’.

Trouwens, sinds wanneer is braaf zijn iets slecht geworden?

Hoe wij staan tegenover het RUP, waar de Egmontsite deel van uitmaakt.

Voor Pro1840 zijn de voordelen van het RUP talrijk. Door deze samenwerking is er een visie op het hele gebied en kan deze verloederde site op een kwaliteitsvolle manier ingericht worden. Dit is een eerste stap om ervoor te zorgen dat onze kinderen ook in de eigen gemeente een woning vinden, dat de vergrijzende bevolking ook in het hart van het dorp kan wonen vlakbij alle voorzieningen en dat de middenstand extra klanten krijgt op wandelafstand.

Voor alle duidelijkheid even een aantal feiten op een rij.

Bouwlagen

Er zijn in het plan geen vijf bouwlagen voorzien zoals hier en daar wordt verkondigd, maar algemeen drie bouwlagen. Om een open en speels karakter te verkrijgen wordt er hier en daar een accent geplaatst met enkele appartementen die er bovenuit springen en op andere plekken worden er dan weer appartementen ‘weggelaten’.

Parkeerplaatsen

Het aantal bovengrondse parkeerplaatsen op de site zal afnemen maar dit wordt gecompenseerd door bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen (bijkomend bij de ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners) en extra openbare parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt van de Molenstraat en de Dorpsstraat. Ook werpt de maatregel om het Heldenplein deels blauwe zone te maken nu al duidelijk zijn vruchten af en wordt er zo extra parkeerplaats gecreëerd.  In de toekomst voorziet Virgo Sapiens bovendien parkeerplaatsen op eigen terrein.

Variatie

Het RUP bepaalt duidelijk dat er een variatie aan nieuwe woningen komt met daarin zeker ruimte voor bescheiden woningen, serviceflats en sociale woningen.

Open ruimte

Maar het belangrijkste is dat er openbare groene ruimte voorzien is, een plein (zie voorbeeld hiernaast) dat verschillende functies kan krijgen en trage wegen die het gebied doorkruisen.  Slechts ⅓ van het gebied wordt bebouwd, de rest blijft behouden als open ruimte. Dit project zal ongeveer 1 miljoen euro opbrengen voor de gemeente. Bovendien komt een groot deel van de grond terug in eigendom van de gemeente als openbare ruimte.

Wij zijn Pro!

Onder deze voorwaarden kan Pro1840 zich achter deze ontwikkeling van de Egmontsite scharen. Belangrijk voor ons is dat in samenspraak met de omwonenden beslist wordt hoe de openbare ruimte precies wordt ingevuld en waar de compenserende parkeerplaatsen komen. Dit moet op voorhand vastgelegd worden. Pro1840 is zeker geen voorstander dat de privépartner op eigen houtje zijn deel invult met alleenstaande huizen. Dat zou regelrecht ingaan tegen het idee van kernverdichting en de kans op extra groen en open ruimte in ons dorp hypothekeren.

Meer info:

Alle kleuren van de regenboog!

Van de vele vragen die we krijgen is “welke kleur hebben jullie nu eigenlijk?” een die regelmatig terugkomt. Mensen stoppen nieuwe initiatieven graag in vakjes. 😉

Voor ons is dit een non-issue, maar als mensen ons een vraag stellen, antwoorden wij natuurlijk graag, welopgevoed als we zijn. Pro1840 heeft geen eigen politieke kleur. Pro1840 gaat over Londerzeel en over VOOR iets zijn. En dat leeft bij mensen van verschillende overtuiging. We hebben mensen met een liberale achtergrond en mensen die op nationaal vlak eerder Groen genegen zijn. Onze lijsttrekker en enkele anderen hebben een sp.a-achtergrond, en er zijn er die N-VA nationaal volgen. Maar hier in Londerzeel hebben we van al die kleurtjes een mooie mix gemaakt tot een positief project voor onze gemeente. Dat zie je trouwens in alle kleuren die we gebruiken in onze campagne. Je kan het nog het best vergelijken met een regenboog.

Het voordeel is dat geen enkele nationale partij zeggenschap heeft over onze standpunten en organisatie. Wij hebben voor alle duidelijkheid geen probleem met politieke partijen, maar we geloven dat de manier waarop vandaag aan partijpolitiek gedaan wordt niet meer de beste manier is om de uitdagingen waar we voor staan aan te pakken. Zeker niet op lokaal vlak. Wij geloven daarentegen dat wij als individuen, elk met onze achtergrond en kleur, iets kunnen en moeten bijdragen.

Wij hebben geen contacten met andere pro-bewegingen in andere gemeenten, omdat we juist vinden dat iedereen in zijn eigen gemeente moet doen wat hij/zij daar het beste acht.

Dus een volgende keer als je iemand hoort verkondigen dat Pro1840 zo of zo is, dan kan je antwoorden. “Pro1840 is onafhankelijk en vertegenwoordigt alle burgers van Londerzeel, los van welke politieke strekking zij verder hebben.” Want je kan ons nu eenmaal niet in een bepaalde hoek duwen. We zijn een verzameling. En het geheel is meer dan de som der delen. Nu en de komende zes jaar.

 

PS: Met dank aan Rol-O-Print voor de v-borden én de foto er van. 😉