THEMA

Lokale economie

Het is evident dat een bloeiende lokale economie een pluspunt is voor de gemeente. Voor ons maakt dit bovendien deel uit van het bredere verhaal dat we hier willen brengen. Werken en winkelen in de eigen gemeente, en een rechtstreeks lijn tussen producent en consument zijn immers een pluspunt op vlak van mobiliteit, sociaal contact,  armoedebestrijding, korte keten, … Daarom gaan wij voor ondersteuning van korte keten, deeleconomie en lokale middenstand.

Keuze voor:

 • Ondersteunen lokale middenstand, en in het bijzonder starters
  • Stimuleren en organiseren van pop-up stores
  • Leegstand inhuren, inrichten en (goedkoop) verhuren aan starters
   ⇒ Dit kan door het autonoom gemeentebedrijf (cfr thema ruimte en wonen)
  • Steunen jonge ondernemers (subsidie?)
 • Handelskernen versterken en verfraaien
  • Beleid om handel in de kernen te concentreren
   ⇒ Met uitzondering van buurtwinkels (voeding) die in elke buurt passen, niet enkel in de kernen
  • Dorp aantrekkelijker maken, want aantrekkelijk dorp
  • Meer bezoekers = meer winkelende mensen = goed voor economie. En omgekeerd: meer winkelactiviteit = meer leven in het dorp = aangenamer dorp.
   ⇒ Dit doen we maatregelen op vlak door mobiliteit (cfr thema mobiliteit), meer groen (cfr thema klimaat), meer banken, enz (voorstellen bij thema ruimte en wonen)
  • Subsidie voor verfraaiing van winkelpanden
  • Openbare toiletten
 • Ondersteunen korte keten
  • Nog meer inzetten op boerenmarkten
  • Herplaatsing markt Londerzeel dorp, nieuwe dynamiek, samen met horeca
  • Overdekte marktplaats?
  • Ondersteuningsbeleid buurtwinkels
  • Aantal buurtrestaurants verhogen
  • Stimuleren van nieuwe initiatieven zoals empty clothes shop, geefpleinen, tweedehandswinkels, …

 

Bezorg ons jouw feedback!