12 jaar geleden verhuisd naar Malderen en nog geen seconde spijt van gehad. We voelen ons hier thuis. Samen met onze 2 kinderen Bram en Tine proberen we ons op verschillende vlakken te engageren.

Nee, we hebben geen bekende kop en zijn nooit eerder politiek actief geweest. Wel volgden we het politieke landschap van onze gemeente op.
Toen we dus gevraagd werden om we wilden meewerken met Pro1840 waren we eerst erg verbaasd, waarom wij? Wie zijn wij? Dus zijn we maar eens gaan luisteren. Dan werd duidelijk dat onze expertise belangrijk is, en dat we inwoners van 1840 zijn. Een groep zo gemotiveerd, op een positieve manier zien samenwerken, overleggen, over thema’s die er voor 1840 toe doen, dat heeft ons overtuigd om mee in het project te stappen. Tom is lang actief geweest binnen de ouderraad van de kouterschool. Momenteel is hij nog altijd actief bestuurslid van zwemclub Lorelei en zetelt hij in de sportraad van Londerzeel.

Sociaal engagement is voor mij dan weer heel belangrijk. Vooral aandacht voor ouderen, gezinnen in een financieel zwakkere positie, chronisch en zwaar zieken vind ik heel belangrijk. In mijn job voor CM kan ik dit deels waarmaken maar toch is er een groep die we niet bereiken. We moeten trachten dit beter te doen. Deze groepen meer betrekken in het sociale leven. Maar we moeten hun noden kennen, écht kennen.

En als koppel samen op de lijst staan, waarom niet? Relaties zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid, dus IPV in mekaar schaduw te staan, kiezen we er bewust voor om naast elkaar te staan, want iedereen telt mee en iedereen is gelijk!