Voor Pro1840 zijn de voordelen van het RUP talrijk. Door deze samenwerking is er een visie op het hele gebied en kan deze verloederde site op een kwaliteitsvolle manier ingericht worden. Dit is een eerste stap om ervoor te zorgen dat onze kinderen ook in de eigen gemeente een woning vinden, dat de vergrijzende bevolking ook in het hart van het dorp kan wonen vlakbij alle voorzieningen en dat de middenstand extra klanten krijgt op wandelafstand.

Voor alle duidelijkheid even een aantal feiten op een rij.

Bouwlagen

Er zijn in het plan geen vijf bouwlagen voorzien zoals hier en daar wordt verkondigd, maar algemeen drie bouwlagen. Om een open en speels karakter te verkrijgen wordt er hier en daar een accent geplaatst met enkele appartementen die er bovenuit springen en op andere plekken worden er dan weer appartementen ‘weggelaten’.

Parkeerplaatsen

Het aantal bovengrondse parkeerplaatsen op de site zal afnemen maar dit wordt gecompenseerd door bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen (bijkomend bij de ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners) en extra openbare parkeerplaatsen ter hoogte van het kruispunt van de Molenstraat en de Dorpsstraat. Ook werpt de maatregel om het Heldenplein deels blauwe zone te maken nu al duidelijk zijn vruchten af en wordt er zo extra parkeerplaats gecreëerd.  In de toekomst voorziet Virgo Sapiens bovendien parkeerplaatsen op eigen terrein.

Variatie

Het RUP bepaalt duidelijk dat er een variatie aan nieuwe woningen komt met daarin zeker ruimte voor bescheiden woningen, serviceflats en sociale woningen.

Open ruimte

Maar het belangrijkste is dat er openbare groene ruimte voorzien is, een plein (zie voorbeeld hiernaast) dat verschillende functies kan krijgen en trage wegen die het gebied doorkruisen.  Slechts ⅓ van het gebied wordt bebouwd, de rest blijft behouden als open ruimte. Dit project zal ongeveer 1 miljoen euro opbrengen voor de gemeente. Bovendien komt een groot deel van de grond terug in eigendom van de gemeente als openbare ruimte.

Wij zijn Pro!

Onder deze voorwaarden kan Pro1840 zich achter deze ontwikkeling van de Egmontsite scharen. Belangrijk voor ons is dat in samenspraak met de omwonenden beslist wordt hoe de openbare ruimte precies wordt ingevuld en waar de compenserende parkeerplaatsen komen. Dit moet op voorhand vastgelegd worden. Pro1840 is zeker geen voorstander dat de privépartner op eigen houtje zijn deel invult met alleenstaande huizen. Dat zou regelrecht ingaan tegen het idee van kernverdichting en de kans op extra groen en open ruimte in ons dorp hypothekeren.

Meer info: